© 2019, INNOVATIONS s.r.o.

DO

Distribúcia obsahu

Váš obsah dostaneme k správnej cieľovej skupine cez lokálne média aj globálne siete

VM

Výkonový marketing

Správa výkonových kampaní spolu so strategickým riadením a poradenstvom

SL

SEO & linkbuilding

Analýza kľúčových slov, onpage & offpage SEO

VZ

Video pre značky

Správa a optimalizácia video kampaní

YM

Yield management

Monetizácia obsahu pre vydavateľstvá, správa display portfólia & poradenstvo

YT

Youtube pre tvorcov obsahu

Navrhneme distribúciu vášho video obsahu a vybudujeme kvalitný Youtube kanál

img-3

Od mediálnych cieľov až k tým obchodným

Ľudia v dnešnej dobe trávia viac času online ako kedykoľvek v histórii. To znamená aj veľký pretlak informácii – z každej strany sa na nás tlačí kopec podnetov a značky sa predháňajú, aby o nich bolo viac počuť. My vám pomôžeme robiť správne rozhodnutia, ako osloviť vašich budúcich zákazníkov v momente kedy to má zmysel.

Pri komplexných strategických kampaniach média nastavíme z pohľadu nákupného štádia zákazníka. Na základe toho prispôsobíme vašu kampaň a plnenie cieľov. Tieto princípy uplatňujeme aj pri špecifických čiastkových službách, keď poskytujeme menšie čiastkové mediálne služby. Stále však inovatívne s impaktom.

Pre najefektívnejšie naplnenie vašich predstáv poskytujeme väčšinu služieb inhouse alebo s overenými dodávateľmi. Spoznajte aj náš prístup k tvorbe stratégie, kreatívy & in-house publishing.